binnenlandse activiteiten - ICAM b.v.

Ga naar de inhoud

binnenlandse activiteiten

Begin deze eeuw werd ICAM betrokken bij meerdere veranderingsprocessen, die ten doel hadden om maatschappelijk vastgoed efficiƫnter te maken.
Tegelijkertijd veranderde de bekostiging in de zorg en deze veranderingen hadden tot gevolg, dat besturen van zorginstellingen op zoek gingen naar wegen om hun organisatie duurzamer, toekomstbestendiger te maken.
Tijdens studiedagen werden drie zaken duidelijk:
  1. zorgvisies moesten op de nieuwe bekostiging worden afgestemd;
  2. er moest marktgerichter en commerciƫler worden gewerkt;
  3. voor de daarvoor benodigde huisvesting moesten nieuwe planologische en bedrijfseconomische kaders voor zorgvastgoed worden geformuleerd.
Het laatste punt heeft binnen LEVEN Vastgoed inmiddels geleid tot nieuwe planologische kaders en tot een aantal woonvormen, die zowel zorginhoudelijk, als bedrijfseconomisch, voor zorginstellingen toekomstbestendig zijn. Woonvormen die ook "slim" anticiperen op de ontwikkelingen en onzekerheden van de zorgbekostiging.

Inmiddels worden in 2022 de zorgvestigingen in Venlo en Heerlen opgeleverd, die Leven Vastgoed Limburg C.V. aan Stichting Leef jhe Leven verhuurt.
Terug naar de inhoud